Gay Refugee

Veel mensen weten niet dat er mensen zijn die vluchten vanwege hun geaardheid. De meeste mensen denken dat mensen alleen maar vluchten vanwege oorlog. Met dit project wil ik mensen laten zien dat niet iedereen vlucht voor de oorlog maar dat er ook een groep is die vlucht omdat ze in hun eigen land gevaar lopen als ze uit komen voor hun geaardheid. Wat ik wil bereiken met dit project is dat mensen anders gaan denken over homoseksuele vluchtelingen en ze daardoor makkelijker opnemen in de maatschappij.