Meer of minder

Een campagne om de vluchtelingen problematiek in beeld te brengen. Met deze campagne willen we de verdeeldheid in meningen over de asielzoekerskwestie in Nederland onderzoeken. In onze ogen lijkt het net alsof Nederland in twee kampen is verdeeld: Aan de ene kant de Nederlanders die onder geen beding een vluchteling binnen de Nederlandse grenzen willen hebben, en aan de andere kant de Nederlanders die juist de vluchtelingen willen opvangen.

Wij willen weten waarom er bijna geen nuance in zit, en als je een kant kiest geeft dat dan zekerheid dat het dan goed komt (in de zin van dat er geen dystopie vormt en dat iedereen dan in vrede samen kan leven). Wij zijn hier sceptisch over en daarom hebben we de volgende hoofdvraag gevormd: Hoe kunnen we als beeldmakers de verdeeldheid op een kritische manier in beeld brengen?

Dit project heb ik samen gerealiseerd met studenten van illustratie en animatie van het AKV St. Joost.
Het eindresultaat is hier te zien.